Preskočiť na obsah

Dokumenty na stiahnutie

Žiadosť o registráciu shr1

Žiadosť o zrušenie osvedčenia o zápise do evidencie shr1

Sociálna služba:

Dotazník na byt

Lekársky nález

Lekársky posúdok

Sociálna služba-posúdenie

Sociálna služba-prílohy

Sociálna služba-žiadosť

Pokyny pre stavebníkov:

Návrh na kolaudačné rozhodnutie

Ohlásenie drobnej stavby

Ohlásenie stavebných úprav

Pokyny pre stavebníkov

Správne poplatky

Stanovisko vlastníka susednej nehnuteľnosti

Technologický postup

Žiadosť o určenie súpisného čísla

Žiadosť o stavebné povolenie

Žiadosť o vydanie povolenia na odstránenie stavby

Žiadosť o vydanie súhlasu na MZZO

Žiadosť o vydanie súhlasu na výrub dreviny

Žiadosť o zápis stavby do katastra nehnuteľnosti

Žiadosť o zrušenie súpisného čísla