Knižnica

V čase voľna môžete využiť služby miestnej Knižnice, ktorá je na druhom poschodí kultúrneho domu.
Otvorená je každý pondelok od 18.00 do 19.00 hod.

Zverejnené 2. januára 2020.
Upravené 8. januára 2020.