Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Ruskovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ruskovce v roku 2023

ID: 3/2023 – Klub slovenských turistov SKALA Ruskovce

800,00 €

17.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.1.2023

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Klub slovenských turistov SKALA Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo , 956 54 Ruskovce

Dodávateľ - IČO 37920944

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ruskovce v roku 2023-Klub dôchodcov Ruskoce

ID: 2/2023 – Klub dôchodcov Ruskovce

500,00 €

17.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.1.2023

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Klub dôchodcov Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce Ruskovce v roku 2023-DHZ Ruskovce

ID: 1/2023 – DHZ Ruskovce

1 000,00 €

17.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 17.1.2023

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ DHZ Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva na odchyt psov

ID: 12/2022 – Jana Janíková Obchodné činnosti

11.1.2023

Začiatok účinnosti 12.12.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 12.12.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Jana Janíková Obchodné činnosti

Dodávateľ - Sídlo , 956 36 Pečeňany

Dodávateľ - IČO 34481711

Prílohy

Dohoda o vyplatení odstupného v splátkach

ID: 1-1/2022 – Obec Ruskovce

11 080,00 €

30.11.2022

Začiatok účinnosti 29.11.2022

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 29.11.2022

Suma s DPH 11 080,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jaroslav Mlynek

Dodávateľ Obec Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Dodávateľ - IČO 00311031

Prílohy

Zmluva o dlhodobom nájme

ID: 2022/01 – Obec Ruskovce

9.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 4.8.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ing. Matúš Varhaník

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.134, 956 54 Ruskovce

Dodávateľ Obec Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Dodávateľ - IČO 00311031

Prílohy

Zmluva o sprostredkovaní programu počas spoločenskej akcie

ID: 01/2022 – TJ Sokol Trenčianske Stankovce

200,00 €

6.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 3.5.2022

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ TJ Sokol Trenčianske Stankovce

Dodávateľ - Sídlo Trenčianske Stankovce 843,

Dodávateľ - IČO 37912666

Prílohy

Dodatok č.1 k Zmluve o vytvorení webového sídla a poskytnutí súvisiacich služieb uzatvorenej dňa 05.03.2020

ID: 1/2022 – Alphabet partner s.r.o.

19.4.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 8.3.2022

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

Prílohy

Zmluva o dielo -Dohoda o zmluvnej cene

Milan ZUBEREC

7.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Milan ZUBEREC

Dodávateľ - Sídlo Javorinka 123, 924 01 Galanta

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

ID: 03/2022 – Klub slovenských turistov SKALA

650,00 €

15.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.2.2022

Suma s DPH 650,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Klub slovenských turistov SKALA

Dodávateľ - Sídlo Ruskovce č.176, 956 54 Ruskovce

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

ID: 02/2022 – Klub dôchodcov Slovenska

500,00 €

15.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 1.2.2022

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Klub dôchodcov Slovenska

Dodávateľ - Sídlo Ruskovce č.57, 956 54 Ruskovce

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Zmluva o poskytnutí finančnej dotácie z rozpočtu obce

ID: 01/2022 – DHZ Ruskovce

1 000,00 €

15.2.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Dátum podpísania 7.2.2022

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ DHZ Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy