Obecné zastupiteľstvo

Zvolení poslanci obecného zatupiteľstva

Mária Margolienová, Mgr.

Gabriela Kopecká

Michal Bebjak

Andrej Kyselica, Bc.

Miroslava Vojteková, Mgr.

Eva Mlyneková, DTML

Anastázia Varhaníková, Bc.

Zasadnutie obecného zastupiteľstva sa koná každé 3 mesiace na základe výzvy starostu.

Jednotlivé dokumenty týkajúce sa obecného zastupiteľstva, všeobecno-záväzné nariadenia(VZN), oznamy a ďalšie dokumenty môžte nájsť v jednotlivých rubrikách v menu hore v časti zverejňovanie.

Zverejnené 1. júna 2019.
Upravené 25. septembra 2020.