Preskočiť na obsah

História obce

Z dejín obce Ruskovce

Koncom 18. storočia boli Ruskovce (Ruskocz) poddanská obec. Poľnohospodárska pôda a lesy patrili rodine Súľovských (Sulyowsky, Szimiensis). Patentom Márie Terézie z r. 1767 sa presne stanovovala výška poddanských dávok a povinností, povinností zemepánov voči poddaným i povinnosti stoličných úradov kontrolovať plnenie zákona. Obyvatelia Ruskoviec boli roľníci (colóni), poddaní Imricha a Žigmunda Súľovského. Pánovi boli zadĺžení hmotne i finančne. Dlžobu odrábali prácou naviac, mimo svojich poddanských povinností a viac museli odvádzať panstvu aj z toho mala čo dorobili na prežitie svojich rodín. 

1329

Prvá písomná zmienka

Prvá písomná zmienka o obci je z roku 1329

1945

Oslobodenie obce

Naša obec bola oslobodená 5.apríla 1945. Po boku sovietskej armády bojovala v oblasti našej obce aj rumunská armáda. V objekte Skala bol zabitý major rumunskej armády

1957

JEDNOTNÉ ROĽNÍCKE DRUŽSTVO (JRD)

29. augusta pri príležitosti 13. výročia SNP založili samostatne hospodáriaci roľníci JEDNOTNÉ ROĽNÍCKE DRUŽSTVO (JRD). Za predsedu bol zvoleny ŠTEFAN ŠEVELA.

1965

100-tá telovýchovná jednota

14.2.1965 bola v obci založená 100-tá telovýchovná jednota v okrese Topoľčany za prítomnosti zástupcov OV ČSZTV – TJ DRUŽSTEVNÍK. Prvým predsedom sa stal ALFONZ KYSELICA.

1980

Vlastníctva

Obyvatelia obce vlastnili: 42 automobilov, 4 motocykle, 113 chladniček, 121 elektrických práčok, 24 automatických práčok, 105 televízorov, 7 farebných televízorov, 20 telefónov