Profil verejného obstarávateľa

Verejný obstarávateľ: Obec Ruskovce

Sídlo: Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Štatutárny zástupca: Bc. Jaroslav Mlynek – starosta obce

IČO: 00311031

DIČ: 2021054255

Telefón: 0387686120

email: obecruskovce@pbi.sk

Zverejnené 2. januára 2020.
Upravené 14. júla 2021.