Preskočiť na obsah

Súčasnosť obce

Obec Ruskovce skrýva mnoho tvárí a jej obyvatelia žijú veľa životov. Množstvo aktivít si nachádza v radoch občanov nemálo záujemcov.
Z pravidelných aktivít treba spomenúť Deň Matiek, či Mesiac úcty k starším.

Rok 2011

Dňa 30.04.2011. bol v obci za prítomnosti asi 70 občanov z obce postavený Máj na počesť sviatku práce 1. mája za účasti skupiny HLUK z Obce Zlatníky.

Dňa 08.05.2011 sa uskutočnila akcia pri príležitosti dňa matiek ktorú moderoval a svojim vystúpením spríjemnil naším mamičkám zabávač Robo Kajzer a krásne vystúpenie mali aj naše najmenšie deti z našej škôlky. Tu sa podával zákusok s malinovkou.

Dňa 4.6. 2011 o 14.30 hod sa uskutočnila akcia k príležitosti medzinárodného dňa detí. Nakoľko bolo zlé počasie – pršalo táto sa uskutočnila v priestoroch kultúrneho domu. K tejto príležitosti bol zapožičaný skákací hrad, konali sa tu rôzne športové súťaže. Na akcii sa zúčastnili poslanci obce Ruskovce, riaditeľka a učiteľka MŠ ako aj občania a 35 súťažiacich detí z našej obce.  Deti si za účasť odniesli niekoľko suvenírov.

Dňa 12.06.2011 sa konalo v našej obci vystúpenie divadelnej hry „Kamenný chodníček“, ktoré predviedli mládežníci z obce Veľké Držkovce z klubu HO-DO-CU. Zúčastnilo sa si 60 občanov našej obce.

Dňa 24.09.2011 sa uskutočnil v našej obci 1. ročník hasičských pretekov do vrchu a to o pohár starostu obce Ruskovce. Pretekov sa zúčastnilo 33 mužstiev z okolitých ako aj vzdialených obci. Víťazom sa stala obec.

Deň úcty k starším sa konal dňa 16.09.2011 tento bol obohatený vystúpením našich detí zo škôlky a vystúpením I. klubu dôchodcov z mesta Topoľčany, ktorého účinkujúci zaspievali niekoľko piesní, a svojimi scénkami sa postarali o príjemnú atmosféru uvedeného dňa úcty k starším v našej obci. Zúčastnilo sa asi 75 občanov z našej obce. Podával sa kvalitný guláš.

Na ukončenie roka 2011 starosta obce zavolal na Silvestrovskú kapustnicu do kultúrneho domu  všetkých občanov obce Ruskovce k príležitosti  rozlúčky so starým rokom a privítaním nového roka 2012. Zúčastnilo sa cca 70 občanov.

Rok 2010

Kultúrny program Dňa Matiek v roku 2010 obohatila svojím kutlúrnym vystúpením speváčka Maja Velšicová.

Rok 2009

30. apríla sa koná každoročné stavanie Májov. V poslednom období dokonca záujem prevyšuje “kapacity” umiestnenia. Rok 2009 sa stal zaujímavým aj z iného pohľadu. Žijúci ľudia si napamätajú kedy predtým sa postavený Máj stal terčom nehanebníkov. Tí ho toho roku spílili, pravdepodobne na hanbu dediny. Otázne je, čia hanba to bola!
Neprajný rok 2009 neodradil od stavania Mája, a ku podivu postavený Máj v roku 2010 vydržal celý mesiac až do plánovaného “odstrelu”

Stavitelia mája roku 2010

Letná činorodosť je vskutku pestrá. Hlavným prúdom sú športové aktivity od futbalu na miestnom ihrisku, cez tenis a volejbal až po víkendové akcie na Skale ako sú opekačky či guláš-párty, prechádzky Skalou nevynímajúc.

Zima spomalí život aj v tejto obci. Avšak nie úplne. V závislosti od prírodných podmienok, teda výšky snehovej pokrývky a výšky ortuti v teplomere je Skala obsadená lyžiarmi a okolité vodné nádrže hokejistami. Aj keď každým rokom sa globálna klíma blíži k subtropickým pásmam, ešte sa nájdu roky kedy Pani Zima uštedrí bielu pokrývku a tak zimným športom nič nebráni.

Celoročnému záujmu sa teší turistika. Klub Slovenských turistov má niekoľko desiatok členov, ktorí viac či menej aktívne brázdia nielen slovenské hory.

Chopok Máj 2009
Ďumbier Máj 2009
Na najvyššej hore Európy (Elbrus Júl 2009)