Preskočiť na obsah

Základná škola

REKAPITULÁCIA UDALOSTÍ A ČINNOSTI OD JEJ VZNIKU V ROKU 1923

1923

Otvorenie štátnej ľudovej školy

Datuje sa 1.decembra 1923 . Dočasne zriadená v gazdovskom dome Michala Lachkého. Prvým učiteľom, ktorému rodičia zverili svoje deti bol pán Štefan Igaz

1924

Nová budova školy

Pôvodcom myšlienky, aby sa v Ruskovciach vystavala nová budova školy bol Viktor Molnár, rim.kat. farár v Malej Hradnej. Stavať sa začalo 7.októbra 1924 a stavba bola dokončená 10.oktobra 1925.

1925

Veľká kultúrna udalosť

Štátna ľudová škola s učiteľským bytom bola odovzdaná dňa 28.októbra 1925. Na slávnostnom otvorení sa zúčastnil Štefan Švec – notár, Pavel Lachký – starosta obce, Vojtech Igaz – učiteľ, deti a obyvatelia obce. Na pamiatku bola zasadená na školskom dvore lipa.

1927

Prvé divadelné predstavenie

V roku 1927 žiaci uviedli pod vedením učiteľa V. Igaza prvé divadelné predstavenie. Čistý zisk 86.- korún bol venovaný na výletný fond pre chudobné deti.

1932

Divadelný krúžok a spevácky zbor

V marci 1932 mládež v Ruskovciach založila divadelný krúžok a spevácky zbor. Za svoj cieľ si stanovili rozširovanie kultúrneho života v obci a vzbudzovať túžbu po vzdelaní. 

1968

Výstavba Materskej školy

V roku 1968 bola dokončená výstavba Materskej školy, ktorá bola dovtedy v jednej miestnosti učiteľského bytu. V tom istom roku nastúpila na miesto riaditeľky školy Mgr. Margita Janírková.

1969

Rekonštrukcia školy

V roku 1969 sa začalo s rekonštrukciou školy, bol zavedený vodovod, ústredné kúrenie, WC a dostavaná časť chodby s riaditeľňou. V roku 1973 bola škola nanovo oplotená.

1975

Dvojtriedna prevádzka školy

V školskom roku 1975/76 bola zriadená dvojtriedna prevádzka školy a na školu nastúpila učiteľka Irena Jánošíková.

1977

Oddelenie školskej družiny

V roku 1977 bolo zriadené oddelenie školskej družiny, vychovávateľkou bola pani Alena Herianová. Po rekonštrukcii kuchyne bolo zabezpečené stravovanie detí v školskej jedálni, strava sa nosila z Materskej školy.

1980

Inovácie

Od roku 1980 bola riaditeľkou školy Božena Grznárová. Bolo vybudované náradie na telesnú výchovu na školskom dvore, vysadené okrasné kríky, stromy a kvety.

1987

Vyučovanie na jednu smenu

 V roku 1987 sa uvoľnil učiteľský byt a tak sa zriadila druhá trieda, aby sa mohlo vyučovať na jednu smenu.

1991

V roku 1991 sa riaditeľkou školy stala Mgr. Janírková, vyučujúca bola Emília Mináriková.

1999

Spoluorganizátor Medzinárodných majstrovstiev

Naša škola bola spoluorganizátorom Medzinárodných majstrovstiev v Preteku turistickej zdatnosti v septembri 1999. V tomto roku odišli do dôchodku riaditeľka M. Janírková a učiteľka E. Mináriková. Za riaditeľku školy bola menovaná Mgr. Mária Gašpareková do roku 2002.

Potom sa riaditeľky a učiteľky striedali:
Mgr. Mária Hostačná riad. 2002 – 2007 Bola zrušená druhá trieda pre malý počet žiakov.
Mgr. Ivana Blasche riad. 2007 – 2008
Mgr. Stanislava Inamová riad. 2008 – 2010
Mgr. Jana Letavayová riad. od marca do júna 2010-07-05

Zo školskej kroniky vybrala a zapísala
bývalá riaditeľka školy Margita Janírková
V Ruskovciach 30.6.2010