Preskočiť na obsah

Požiarnícky oddiel

“Vzdelávacím spolkom v obci je tiež ČSPO (požiarnici), ktorý bol založený v. r. 1926, dotiaľ v obci hasičského zboru nebolo.

Ochrana majetku občanov proti požiaru ma na starosti Požiarny zbor, ktorý má teraz 29 členov, z čoho v r. 1956 bol založený aj dorastenecký zbor a to z chlapcov od 14-17 rokov. Motorová striekačka bola zakúpená v roku 1946 za cenu 50.000,-Kčs a obecných prostriedkov od MNV. O doplnenie vyzbroja a vystroja sa stará Št. pož. Inšpekcia, ktorej zásluhou je dnes zbor dobre pripravený chrániť obec proti požiarom. Požiarna výzbroj a mot. Striekačka sú uložené v požiarnom skladišti, ktoré bolo postavené v roku 1931. Pri tomto je tiež postavená zvonica. Stavba hasičského skladu stála 6.000,-Kčs. Hodnota požiarnického zariadenia k dnešnému dnu činy asi 75.000,-Kčs.”

-aj také boli začiatky hasičského požiarneho zboru v Ruskovciach. Dnes je však všetko iné. Ochranu majetku zabezpečuje štát, avšak miestny požiarny zbor je stále povinný v prípade núdze pomáhať pri záchranných akciách. Preto býva zvykom aj požiarnícka súťaž, ktorej sa miestny požiarny zbor zúčastňuje.

V ostatných rokoch sa oddiel zúčastňuje viacerých pretekov, či už nočnej súťaže na Šišove ako aj ďalších pretekov v jednotlivých obciach. Požiarnikom sa darí získavať stále lepšie umiestnenia, čo zodpovedá ich stále lepšej pripravenosti pomôcť.