Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Ruskovce.

Nadpis

Suma s DPH

Zverejnené

Dátum podpísania 13.3.2023

Začiatok účinnosti 1.1.2023

Koniec účinnosti 31.5.2023

Suma s DPH 30,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Mesto Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - Sídlo Nám. Ľ. Štúra 1, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - IČO 00310182

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.2.2023

Začiatok účinnosti 17.2.2023

Koniec účinnosti 18.2.2023

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Slovenský ochranný zväz autorský pre práva k hudobným dielam

Dodávateľ - Sídlo Rastislavova 3, 821 08 Bratislava - mestská časť Ružinov

Dodávateľ - IČO 00178454

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 25.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Generali Poisťovňa, pobočka poisťovne z iného členského štátu

Dodávateľ - Sídlo Lamačská cesta 3/A, 841 04 Bratislava - mestská časť Karlova Ves

Dodávateľ - IČO 54228573

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 800,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Klub slovenských turistov SKALA Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo , 956 54 Ruskovce

Dodávateľ - IČO 37920944

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 500,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Klub dôchodcov Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 17.1.2023

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 1 000,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ DHZ Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 12.12.2022

Začiatok účinnosti 12.12.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Jana Janíková Obchodné činnosti

Dodávateľ - Sídlo , 956 36 Pečeňany

Dodávateľ - IČO 34481711

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 29.11.2022

Začiatok účinnosti 29.11.2022

Koniec účinnosti

Suma s DPH 11 080,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Jaroslav Mlynek

Dodávateľ Obec Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Dodávateľ - IČO 00311031

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 4.8.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Ing. Matúš Varhaník

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.134, 956 54 Ruskovce

Dodávateľ Obec Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Dodávateľ - IČO 00311031

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 3.5.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH 200,00 €

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ TJ Sokol Trenčianske Stankovce

Dodávateľ - Sídlo Trenčianske Stankovce 843,

Dodávateľ - IČO 37912666

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania 8.3.2022

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH DPH 20%

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Alphabet partner s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo Strojárenská 3426/11C, 040 01 Košice

Dodávateľ - IČO 52436411

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy

Dátum podpísania

Začiatok účinnosti

Koniec účinnosti

Suma s DPH

Sadzba DPH Neplatca DPH

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Milan ZUBEREC

Dodávateľ - Sídlo Javorinka 123, 924 01 Galanta

Dodávateľ - IČO

URL profilu verejného obstarávania

Prílohy