Preskočiť na obsah

Návrh VZN č.2/2019 o podmienkach chovu, držania a manipulácie s domácimi a úžitkovými zvieratami na území obce Ruskovce.