Preskočiť na obsah

Návrh na prenájom obecného majetku Obce Ruskovce hodny osobitného zreteľa