Vyhodnotenie „Obchodná verejná súťaž – stavebný pozemok /p. č. 361/26/ kat. Ruskovce

Zverejnené
21. mája 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
21. mája 2021