Uznesenie vlády SR č. 207_2020 núdzový stav zákaz vychádzania od 8. do 1.._

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
8. apríla 2020

Uznesenie vlády SR č. 207_2020 núdzový stav zákaz vychádzania od 8. do 1.._