Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia od 13.3.2020

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2020

Režimové opatrenie HHSR pri ohrození verejného zdravia od 13.3.2020