Uznesenie vlády č. 678 zo dňa 22.10.2020.

23.10.2020 zverejnil/a ruskovce_obec.