Uznesenie vlády č. 678 zo dňa 22.10.2020.

Zverejnené 23. októbra 2020.
Bez úpravy .