Špecifikácia evidovania o dočasné útočisko

Zverejnené 9. marca 2022.
Bez úpravy .