Participativny – komunitný rozpočet z TSK „Záhrada plná športu a zábavy“. Preliezky v MŠ Ruskovce.

Zverejnené 26. októbra 2022.
Bez úpravy .