Harmonogram separované zberu na rok 2020

Zverejnené 3. januára 2020.
Bez úpravy .