Celoplošné testovanie obyvateľov v obci

Zverejnené 28. októbra 2020.
Bez úpravy .