Celoplošné testovanie dňa 06.02.2021.

Zverejnené 5. februára 2021.
Bez úpravy .