Preskočiť na obsah

VZN č. 2/2016 o nakladaní s komunálnymi odpadmi a drobnými stavebnými odpadmi, na území obce Ruskovce.