Rozpočtové opatrenia 1/2022

Zverejnené
27. mája 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
27. mája 2022 − 25. júna 2022
Kategória

Detaily

Číslo/ID dokumentu: 1/2022

Prílohy