Pozvánka na ustanovujúce zastupiteľstvo Obecného zastupiteľstva obce Ruskovce, dňa 28.11.2022.

Zverejnené
23. novembra 2022
Vyvesené na úradnej tabuli
23. novembra 2022 − 7. decembra 2022
Kategória

Prílohy