Verejné prerokovanie ” Skládka odpadov Dežerice II. 3. časť”

Kategória

Zverejnené 3. júla 2018.
Upravené 4. januára 2020.