Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti “Rozšírenie nakladania s odpadmi na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Veronika – Dežerice”

26.10.2012 zverejnil/a ruskovce_admin.

Kategória