Preskočiť na obsah

Oznámenie o zmene navrhovanej činnosti “Rozšírenie nakladania s odpadmi na skládke odpadov na odpad, ktorý nie je nebezpečný Veronika – Dežerice”

Zverejnené 26.10.2012.