Udalosti

Uskutočnené a plánované udalosti v obci Ruskovce.

Odstávka vody

Vážení občania, vodárenská spoločnosť oznamuje že dňa 19.10.2021 od 06.00 do 18.00 hod. bude odstávka vody v celej obci Ruskovce.

Uskutočnila sa Ut 19.10 06:00