Šport

Futbalový oddiel

Požiarnícky oddiel

Turistický oddiel