Preskočiť na obsah

Povinné zverejňovanie

Archív dokumentov uverejnených obcou Ruskovce.

Nadpis

Suma s DPH

Evidované

Zverejnené

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 20.3.2020

Dátum platby 20.3.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 22,00 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Ing.Augustín Hriadel AHP, SNP 58/35, 956 41 Uhrovec

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 24.3.2020

Dátum platby 24.3.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 453,60 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ MSKS spol.s.r.o., J.Matušku 766/19, 957 01 Bánovce nad Bebravou

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 24.3.2020

Dátum platby 24.3.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 334,67 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ MAGNA ENERGIA a.s., Nitrianska 7555/18, 921 01 Piešťany

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.3.2020

Dátum platby 18.3.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 31,18 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 18.3.2020

Dátum platby 18.3.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 20,27 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Slovak Telekom, a.s., Bajkalská 28, 817 62 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 14.3.2020

Dátum platby 14.3.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 26,00 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Daniel FISHER, Kokošovce 65, 082 52 Prešov

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 17.3.2020

Dátum platby 17.3.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 476,46 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ ZSE Energia, a.s., Čulenova 6, 810 00 Bratislava 1

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 27.3.2020

Dátum platby 27.3.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ SHR - Zuzana Bátorová, Ruskovce 180, 956 54 Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 31.3.2020

Dátum platby 31.3.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 4 624,44 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ PKPK s.r.o., Zlatníky 41, 956 37 Zlatníky

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 31.3.2020

Dátum platby 31.3.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 43,49 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ Orange Slovensko, a.s., Metodova 8, 821 08 Bratislava

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 30.3.2020

Dátum platby 30.3.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 158,14 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ ABAmet, s.r.o.

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy

Dátum vystavenia

Dátum splatnosti 27.2.2020

Dátum platby 27.2.2020

Dátum evidencie 11.8.2020

Suma s DPH 100,00 €

Objednávateľ Obec Ruskovce

Objednávateľ - Sídlo Ruskovce č.1, 956 54 Veľké Držkovce

Objednávateľ - IČO 00311031

Dodávateľ SHR- Zuzana Bátorová, Ruskovce 180, 956 54 Ruskovce

Dodávateľ - Sídlo

Dodávateľ - IČO

Prílohy