Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
10. marca 2020

Žiadosť o uplatňovanie preventívnych opatrení na zamedzenie šírenia nového koronavírusu v SR