Zastavme násilie aj v čase izolácie

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
29. apríla 2020

Zastavme násilie aj v čase izolácie