Zápis do prvého ročníka na území Mesta Bánovce nad Bebravou

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2020

Zápis do prvého ročníka na území Mesta Bánovce nad Bebravou