Vzor označenia kontaktného miesta pre sčítanie obyvateľov 2021

Zverejnené
11. februára 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
11. februára 2021