Vyhlásenie núdzového stavu

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. marca 2020

Vyhlásenie núdzového stavu