UZNESENIE VLÁDY SLOVENSKEJ REPUBLIKY č. 807 z 29. decembra 2020 – predĺženie času trvania núdzového stavu

Upravené
05. jan 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
1. januára 2021