Uznesemie Vlady SR č.233_2020 rozšírenie Núdzového stavu 16.4.2020

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2020

Uznesemie Vlady SR č.233_2020 rozšírenie Núdzového stavu 16.4.2020