Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR_

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
30. marca 2020

Uzatvorenie prevadzok rezimove opatrenia HH SR_