Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
16. marca 2020

Usmernenie hlavného hygienika SR_COVID-19 štvrtá aktualizácia 13.3.2020