Stanovisko k žiadosti o posunutie autobusových spojov

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
24. apríla 2020

Stanovisko k žiadosti o posunutie autobusových spojov