Prerušenie distribúcie elektriny

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
26. februára 2020

Prerušenie distribúcie elektriny