Pozvánka na Obecné zastupiteľstvo Obce Ruskovce dňa 10.03.2021.

Upravené
08. mar 2021
Vyvesené na úradnej tabuli
5. marca 2021