Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
26. marca 2020

Opatrenie_UVZSR_zakaz_prevadzok_v_nedelu_sanitarny_den_24032020