Opatrenie UVZ SR štátna karanténa po príchode na územie SR od 6.4.2020

Zverejnené
2. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2020

Opatrenie UVZ SR štátna karanténa po príchode na územie SR od 6.4.2020