Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Zverejnené
2. júna 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
2. júna 2020

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru