Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
20. apríla 2020

Čas zvýšeného nebezpečenstva požiaru