Ako majú domácnosti nakladať použitými rúškami či respirátormi

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
23. marca 2020

Ako majú domácnosti nakladať použitými rúškami či respirátormi