Adresa na doručenie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
15. novembra 2020

Adresa na doručenie členov a náhradníkov do okrskovej volebnej komisie