29.-Vyhlásenie-6.4.2020 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru

Upravené
02. jún 2020
Vyvesené na úradnej tabuli
7. apríla 2020

29.-Vyhlásenie-6.4.2020 Vyhlásenie času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru