Zmena odpočtového a fakturačného cyklu-Západoslovenská vodárenská spoločnosť

Zverejnené 3. januára 2020.
Bez úpravy .