Vyhlásenie súťaže XVI. ročníka súťaže v tvorivom písaní

Zverejnené 15. októbra 2020.
Bez úpravy .